4. – 10. november 2023
Profilbilde Aina Basso teke av fotograf Oda Berby

Aina Basso

Les meir

Profilbilde Ruth Lillegraven av fotograf Ann Sissel Holthe

Ruth Lillegraven

Les meir

Profilbilde Atle Hansen av fotograf Jørn Olav Myhre

Atle Hansen

Les meir

Profilfoto Erna Osland av fotograf Lene Løtvedt

Erna Osland

Les meir

Portrettfoto av Brit Aksnes. Foto: Pelikanen forlag

Brit Aksnes

Les meir

Portrettfoto av Erlend Apneseth Trio.

Erlend Apneseth Trio

Les meir

Portrettfoto Brit Bildøen av C. Sturlasson

Brit Bildøen

Les meir

Portrettfoto Ingvild Bræin av fotograf Tove Breistein

Ingvild Bræin

Les meir

Portrettfoto av Ståle Eskeland føre bilen sin på verkstaden. Foto: Privat

Ståle Eskeland

Les meir

Portrettfoto Lisbeth Dreyer. Foto: Britt Myhrvold

Lisbeth Dreyer

Les meir

Portrettfoto av Heidi Fagna. Foto: Nynorsksenteret

Heidi Fagna

Les meir

Profilbilde av Thoralf Fagertun av fotograf Mats Jensaas.

Thoralf Fagertun

Les meir

Sigrun Feiring

Les meir

Promobilde Anna R. Folkestad av fotograf Bodil Haga

Anna R. Folkestad

Les meir

Portrettfoto Christian Wiik Gjerde av fotograf Carl Christian Raabe

Christian Wiik Gjerde

Les meir

Portrettfoto Monica Goksøyr av fotograf Oda Berby.

Monica Goksøyr

Les meir

Profilbilde Good Time Charlie av fotograf Oddleiv Apneseth

Good Time Charlie

Les meir

Portrettfoto Frode Grytten av fotograf Helge Skodvin

Frode Grytten

Les meir

Portrettfoto Frode Haltli av fotograf Knut Bry

Frode Haltli

Les meir

Portrettfoto Johanne Hille-Walle. Foto: Bok365

Johanne Hille-Walle

Les meir

Portrettfoto Edvard Hoem av fotograf Eirik Malmø

Edvard Hoem

Les meir

Pressefoto Ine Hoem

Ine Hoem

Les meir

Portrettfoto av Ørjan Johansen. Foto: Samlaget

Ørjan Zazzera Johansen

Les meir

Portrettfoto Jens Kihl av fotograf Bård Bøe

Jens Kihl

Les meir

Portrettfoto: Ida Karin Kornberg. Foto: Andre Hustoft Nesheim

Ida Karin Kornberg

Les meir

Portrettfoto Camilla Kuhn av Tove Breistein

Camilla Kuhn

Les meir

Portrettfoto Tore Kvæven av Tom Haga

Tore Kvæven

Les meir

Portrettfoto Egon Låstad. Foto: Periskop

Egon Låstad

Les meir

Portrettfoto Hilde Myklebust av fotograf Ingvil Skeie Ljones

Hilde Myklebust

Les meir

Portrettfoto Per Ragnar Møkleby. Skald forlag

Per Ragnar Møkleby

Les meir

Portrett Erlend O. Nødtvedt av fotograf Elias Dahlen.

Erlend O. Nødtvedt

Les meir

Portrettfoto Isabella Pareliussen av Nynorsksenteret

Isabella Pareliussen

Les meir

Portrettfoto Asbjørn Rydland av Sara Olivia Sanderud

Asbjørn Rydland

Les meir

Portrettfoto Katrine Schiøtt av fotograf Geir Dokken.

Katrine Schiøtt

Les meir

Portrettfoto Trygve Seim av ECM.

Trygve Seim

Les meir

Portrettfoto Irene Stana av fotograf Geir Dokken.

Irene Stana

Les meir

Portrettfoto Bår Stenvik av Åsmund Holien Mo.

Bår Stenvik

Les meir

Portrettfoto Peter Strassegger. Foto: Studio Hjelm

Peter Strassegger

Les meir

Portrettfoto Anja Haugland Svingen. Foto: Andre Hustoft Nesheim

Anja Haugland Svingen

Les meir

Profilbilde av Steffen Sørum av Niklas R. Lello / Norsk barnebokinstitutt.

Steffen R. M. Sørum

Les meir

TeARTig med Therese Nes og Gudrun Thomas

TeARTig

Les meir

Portrettfoto Ingunn Thon av fotograf Signe Luksengard

Ingunn Thon

Les meir

Portrettfoto av Anders Totland. Privat foto.

Anders Totland

Les meir

Portrett av Kasia Tykocka. Andersens forlag.

Kasia Tykocka

Les meir

Portrettfoto Heidi Marie Vestrheim av fotograf Jan Khür.

Heidi Marie Vestrheim

Les meir

Portrettfoto Unni Vik. Foto: Gyldendal

Unni Vik

Les meir

Portrettfoto Alf Kjetil Walgermo av fotograf Agnete Brun

Alf Kjetil Walgermo

Les meir

Persondata

Denne personvernerklæringa er meint til å hjelpa deg som brukar av Falturiltu sine tenester å forstå kva personopplysningar me samlar inn, kvifor me samlar inn personopplysningar, korleis dei blir brukt av oss og kva rettar du har som brukar. Personvernerklæringa gjeld for alle som bruker nettsida vår eller er i kontakt med oss.

Ansvar

Falturiltu er ansvarleg for verksemda si handsaming av personopplysningar. Spørsmål om personvern kan rettast til festivalkontoret på e-post kultur@stord.kommune.no.

Billettkjøp

Ved å kjøpa billett gjennom billettlenkene våre så blir følgjande informasjon registrert:

 • E-post
 • Navn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • Eventuelt kjønn (om du har valt å oppgje dette)
 • Eventuelt bursdagsdato (om du har valt å oppgje dette)
 • Kjøpshistorikk og gjennom kva kanal billetten er kjøpt

Falturiltu.no

Ved å besøka nettstaden vår så blir bruksdataen din loggført. Føremålet med dette er å laga statistikk som me bruker til å forbetra og vidareutvikla informasjonstilbodet på nettstaden. Døme på kva me lagrar er kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstadar brukarane kjem i frå og kva nettlesarar som blir nytta.

For å få informasjon om databruk av nettstaden vår så nyttar me informasjonskapslar (cookies).

Kredittkortopplysningar blir ikkje teke imot eller lagra av oss, men av vår tredjeparts betalingsformidlar Dialog exe/e-billett.

Tredjepartsaktører

Me nyttar oss av følgjande tredjepartsaktører:

 • Dialog exe as
 • Google Tag Manager
 • Facebook
 • Instagram
 • MailChimp

Informasjonskapsler som blir brukt:

 • id
 • NID
 • Uid
 • cid

Nyhetsbrev

For alle som melder seg på Falturiltu sitt nyhetsbrev så blir følgjande informasjon handsama:

 • e-postadresse
 • for- og etternavn

Utlevering av personopplysningar til andre

Me bruker datahandsamarar til å samla inn, lagra eller på annan måte handsama personopplysningar på våre vegne. I slike tilfeller har me inngått avtalar for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av handsaminga.
All handsaming av personopplysningar som me føretek skjer innanfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Falturiltu lagrar aldri personopplysninger lenger enn det som er naudsynt for det føremål opplysningane blei samla inn for. Me vil enten permanent anonymisera eller på sikkert vis sletta dei av dine personopplysningar som me ikkje lenger har behov for.

Dine rettar når me handsamar personopplysningar om deg

Du har rett til å krevja innsyn, retting eller sletting av personopplysningane som Falturiltu handsamar om deg. Du har vidare rett til å krevja begrensa handsaming, retta innsigelse mot handsaminga og krevja rett til dataportabilitet. Du kan lesa meir om innhaldet i desse rettane på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettar må du krevja innsyn hos Falturiltu ved å senda ein førespurnad til nettansvarleg, kultur@stord.kommune.no. Dette blir sett på som ein skriftleg førespurnad. Me vil svara på din førespurnad til oss så fort som mogleg, seinast innan 30 dager.