2. – 9. november 2024
Portrettfoto Maria Parr av fotograf Julia Maria Naglestad.

Maria Parr

Les meir

Åshild Irgens. Foto: Privat

Åshild Irgens

Les meir

Profilfoto Linda Eide av Tore Zakariassen.

Linda Eide

Les meir

Linn Isabel Eielsen. Foto: Privat

Linn Isabel Eielsen

Les meir

Profilfoto Sjur Hjeltnes av Hanne Cathrin Olsen.

Sjur Hjeltnes

Les meir

Portrett Anja Dahle Øverbye av fotograf Thomas Ekstrøm

Anja Dahle Øverbye

Les meir

Seminar 2023

FALTURILTUSEMINARET 2023
Fredag 10.11 kl. 10:00 – 15:00 Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord Frå 10:00 Registrering

Aina Basso, Asbjørn Rydland, Sigrun Feiring og Jens Kihl

10:20 OPNING – Å LESA OG SYNGJA SEG INN I DEMOKRATIET
Ved Svein Olav Langåker, redaktør for Framtida Junior og Pirion.

10:40 FAKTISK og POETISK Festivalforfattar Aina Basso står bak bøker som Inn i elden, Heksejakt og Dei dødsdømde. Basso tek utgangspunkt i faktiske forhold og skriv med eit lyrisk og presist språk for målgruppa barn og ungdom. I dette kåseriet deler ho litt om bakgrunnen sin og kva ho tenkjer om formidling og leseglede.

11:00 – 11:15 Kaffipause

11:15 KI og FALSK FRAMFERD? Kan KI/AI-verktøy som ChatGTP koma til å skriva om historia? Vil denne type verktøy erstatta tradisjonell kjeldebruk og svekka faktagrunnlaget for sakprosa? Kva skal då dei som er formidlarar lita på? Er det eigentleg noko større fare å nytta KI/AI enn det er å bruka skjønnlitterære kjelder?

Førsteamanuensis Pål Grønås Drange frå Universitetet i Bergen gjev oss ei kort innføring i generativ KI, før det vil bli ein samtale rundt tematikken. I samtalen deltek Pål Grønås Drange, forfattar Aina Basso og forfattar Asbjørn Rydland. Samtaleleiar er Camilla Kuhn, som er programsjef for barn og ungdom på Litteraturhuset i Oslo. Ein samtale om korleis fiksjon og verkelegheit påverkar kvarandre og om frykta rundt KI er opphausa.

12:15 – 13:00 Lunsj

13:00 KORT og GODT 6 ulike leseprosjekt som kan inspirera og skapa leseglede blir presentert:

-«LESEDIGG-KLUBBEN» – Hannah Belsvik Hansen og Svein Olav Langåker om å laga lesesirkel for barn.

-«NYNORSK FORMIDLING» – Nynorsk kultursentrum om korleis Aasentunet og Haugesenteret fremjar nynorsk i formidlingssamanheng.

-«BOKBAD» – Isabella Pareliussen/Heidi Fagna ved Nynorsksenteret om å la barn intervjue forfattarar.

-«AUKA LESELYST I BARNEHAGE» – Om FOU-prosjekt i Salomonskogen barnehage.

-«SKULEBIBLIOTEK FOR ALLE» – Siv Pettersen om å få lærarar til å lesa ungdomsbøker.

-«BOKSTART» – Sigrun Feiring frå Foreningen !Les om leseprosjektet Bokstart for dei små.

14:00 – 14:10 Kaffipause

14:10 MÅL OG MEINING – Barnebokkritikk sin panelsamtale. Barnebokkritikk er eit nettidsskrift for omtalar av barne- og ungdomsbøker.

Kva gjer kritikarane, avisredaktørane og forlaga for nynorsksaka? Finst det ein nedfelt eller uskriven politikk for kor mykje av kritikken som skal skrivast på nynorsk i redaksjonane, og kor mange kritikarar er parate til å veksla mellom målformene? Kva for ansvar blir lagt på aktørane for å bidra til at begge dei likestilte målformene våre er i bruk? Barnebokkritikk inviterer til målmedvits-samtale med ein kulturredaktør, ein forlagsredaktør, ein bokmålskritikar som er blitt tvunge til å skriva nynorsk av redaktøren sin, og ein polsk forleggar og nynorskelskar.

Panel: Jens Kihl (kulturredaktør i Bergens Tidende), Johanne Hille-Walle (redaktør i Vigmostad & Bjørke), Egon Låstad (kritikar i Empirix og Barnebokkritikk), Kasia Katarzyna Tykocka (Andersens forlag). Moderator: Ingvild Bræin (redaktør i Barnebokkritikk, litteraturkritikar i Dag og Tid og teaterkritikar i Bergens Tidende)

15:00 SLUTT