4. – 10. november 2023
Profilbilde Aina Basso teke av fotograf Oda Berby

Aina Basso

Les meir

Promobilde Anna R. Folkestad av fotograf Bodil Haga

Anna R. Folkestad

Les meir

Portrettfoto av Erlend Apneseth Trio.

Erlend Apneseth Trio

Les meir

Portrett Erlend O. Nødtvedt av fotograf Elias Dahlen.

Erlend O. Nødtvedt

Les meir

Portrettfoto Frode Grytten av fotograf Helge Skodvin

Frode Grytten

Les meir

Portrettfoto Katrine Schiøtt av fotograf Geir Dokken.

Katrine Schiøtt

Les meir

Portrettfoto Frode Haltli av fotograf Knut Bry

Frode Haltli

Les meir

Profilbilde Good Time Charlie av fotograf Oddleiv Apneseth

Good Time Charlie

Les meir

Portrettfoto Heidi Marie Vestrheim av fotograf Jan Khür.

Heidi Marie Vestrheim

Les meir

Portrettfoto Trygve Seim av ECM.

Trygve Seim

Les meir

Tilbake
For vaksne

FALTURILTUSEMINARET 2023

Fredag 10.11 kl. 10:00 – 15:00 Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord Frå 10:00 Registrering

10:15 OPNING – FORSMAK PÅ LESELYST Regjeringa orienterer om Leselyststrategien som kjem i 2024.

10:40 FAKTISK og POETISK Festivalforfattar Aina Basso står bak bøker som Inn i elden, Heksejakt og Dei dødsdømde. Basso tek utgangspunkt i faktiske forhold og skriv med eit lyrisk og presist språk for målgruppa barn og ungdom. I dette kåseriet deler ho litt om bakgrunnen sin og kva ho tenkjer om formidling og leseglede.

11:00 – 11:15 Kaffipause

11:15 KI og FALSK FRAMFERD? Kan KI/AI-verktøy som ChatGTP koma til å skriva om historia? Vil denne type verktøy erstatta tradisjonell kjeldebruk og svekka faktagrunnlaget for sakprosa? Kva skal då dei som er formidlarar lita på? Er det eigentleg noko større fare å nytta KI/AI enn det er å bruka skjønnlitterære kjelder?

Ein kort innføring i KI før ein samtale med to skjønnlitterære forfattarar: Aina Basso og Asbjørn Rydland. Ein samtale om korleis fiksjon og verkelegheit påverkar kvarandre og om frykta rundt KI er opphausa.

12:15 – 13:00 Lunsj

13:00 KORT og GODT 6 ulike leseprosjekt som kan inspirera og skapa leseglede blir presentert: -«LESEDIGG-KLUBBEN» – Hannah Belsvik Hansen og Svein Olav Langåker om å laga lesesirkel for barn. -«NYNORSK FORMIDLING» – Nynorsk kultursentrum om korleis Aasentunet og Haugesenteret fremjar nynorsk i formidlingssamanheng. -«BOKBAD» – Isabella Pareliussen/Heidi Fagna ved Nynorsksenteret om å la barn intervjue forfattarar. -«AUKA LESELYST I BARNEHAGE» – Om FOU-prosjekt i Salomonskogen barnehage. -«SKULEBIBLIOTEK FOR ALLE» – Siv Pettersen om å få lærarar til å lesa ungdomsbøker. -«BOKSTART» – Sigrun Feiring frå Foreningen !Les om leseprosjektet Bokstart for dei små.

14:00 – 14:10 Kaffipause

14:10 MÅL OG MEINING – Barnebokkritikk sin panelsamtale. Barnebokkritikk er eit nettidsskrift for omtalar av barne- og ungdomsbøker.

Kva gjer kritikarane, avisredaktørane og forlaga for nynorsksaka? Finst det ein nedfelt eller uskriven politikk for kor mykje av kritikken som skal skrivast på nynorsk i redaksjonane, og kor mange kritikarar er parate til å veksla mellom målformene? Kva for ansvar blir lagt på aktørane for å bidra til at begge dei likestilte målformene våre er i bruk? Barnebokkritikk inviterer til målmedvits-samtale med ein kulturredaktør, ein forlagsredaktør, ein bokmålskritikar som er blitt tvunge til å skriva nynorsk av redaktøren sin, og ein polsk forleggar og nynorskelskar.

Panel: Jens Kihl (kulturredaktør i Bergens Tidende), Johanne Hille-Walle (redaktør i Vigmostad & Bjørke), Egon Låstad (kritikar i Empirix og Barnebokkritikk), Kasia Katarzyna Tykocka (Andersens forlag). Moderator: Ingvild Bræin (redaktør i Barnebokkritikk, litteraturkritikar i Dag og Tid og teaterkritikar i Bergens Tidende)

15:00 SLUTT

Endringar kan førekoma i programoversikta.